ASPV-ASK-KOPRIVNICE

Asociace Sport pro všechny (ASPV) ASK Tatra Kopřivnice

Sport: rekreační
Předseda klubu: Martina Applová
E-mail: applova.martina@seznam.cz
Tel.: +420606651941
Místo tréninků: Tělocvična Zimní stadion, Masarykovo nám. 540, 742 21 Kopřivnice

Z historie a činnosti klubu

Česká asociace Sport pro všechny (ČASPV) je celorepubliková organizace se sídlem v Praze, kopřivnický odbor je jednou ze složek této republikové organizace a v Kopřivnici je organizován pod ASK Tatra Kopřivnice.

Zaměřujeme se na různé sporty pro děti i dospělé. Za pojmem „sport pro všechny“ vidíme cíl získat a udržet si dobrou kondici, odreagovat se od každodenních starostí, zároveň ale nepovyšovat vítězství v soutěžích nad své zdraví a nedosahovat za každou cenu až na hranice vlastních možností. Pohybová aktivita by totiž měla být přiměřeně náročná. Chceme, aby se organismus mladých rozvíjel a v případě těch věkem pokročilejších, aby se funkce těla udržovaly na optimální úrovni. Cílem všech je, aby se pohyb stal naší denní součástí. Pohyb je život.

V Kopřivnici působí hned několik oddílů, které vedou zkušení akreditovaní cvičitelé a instruktoři.

Sportovní oddíly ASPV Kopřivnice:

  • Cvičení rodičů a dětí (cvičitelky: Ivana Grygaříková a Ludmila Hustáková)
  • Žactvo (cvičitelky: Lucie Kostelníková a Martina Applová)
  • Rekreační volejbal (cvičitel: Leoš Husták)
  • Sport Coctail (cvičitelka pro 1. stupeň ZŠ: Stanislava Dratvová; cvičitelka pro 2. stupeň ZŠ: Martina Applová)

Členové klubu se účastní závodů, přehlídek a vystoupení nejen v České republice, ale také v zahraničí. Někteří cvičenci zde získali nemalé úspěchy.

Mnozí instruktoři těchto sportovních oddílů obdrželi ocenění pro nejlepší cvičitele roku, a to nejen za Kopřivnici. Mgr. Stanislava Dratvová, která jako trenérka působí od roku 1992, byla v roce 2010 oceněna mj. Českým olympijským výborem za dlouholetou reprezentaci v pódiových skladbách v kategorii trenér a cvičitel a Moravskoslezským krajem v kategorii trenér a cvičitel roku 2010.

Fotogalerie